Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de website: www.jurwattel.nl deze is onderdeel van Stichting JMW Racing & Training, gevestigd te Voorborch 26, 4335 AV Middelburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64678520, hierna te noemen 'de Stichting'

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel dan uw vraag dan gerust per e-mail aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 1. voorletters en naam;

 2. geboortedatum;

 3. adres;

 4. e-mailadres;

 5. telefoonnummer;

 6. leeftijd;

 7. geslacht;

 8. rekeningnummer(s);

 9. het relatienummer van de K.N.M.V.

 10. en voorts mogelijk relevante motorvereniginggegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen

producten en diensten, motorsport-, of toervoorkeuren, motorsportresultaten e.d.);

11. cookies

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wanneer u deelneemt aan activiteiten van Stichting JMW Racing & Training om u te kunnen informeren als er nieuws is.

 • Wanneer u producten en/of diensten van Stichting JMW Racing & Training afneemt,

 • Wanneer u contact heeft met Stichting JMW Racing & Training. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via email benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief de app, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Om klanten,deelnemers en bezoekers van (nieuwe) producten en diensten van Stichting JMW Racing & Training op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Stichting JMW Racing & Training rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief de gebruikte app).
Voor de registratie en publicatie van deelnemers aan trainingen en wedstrijden.

Email

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door JMW Racing & Training, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemmming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e- mailbericht of door een e-mail te struren naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social Media

Stichting JMW Racing & Training gaat graag , via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van de app en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante inforamtie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Stichting JMW Racing & Training volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Stichting JMW Racing & Training zal proberen discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Stichting JMW Racing & Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijke reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting JMW Racing & Training (persoons- gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt.

Stichting JMW Racing & Training is niet verantwoordelijk voor de omgangn met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Stichting JMW Racing & Training via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookies

Stichting JMW Racing & Training maakt bij het aanbieden van haar diensten minimaal gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie Statement leest u alles over het gebruik van cookies door Stichting JMW Racing & Training.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Stichting JMW Racing & Training kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • KNMV;

 • Verwerkers van Stichting JMW Racing & Training (voor de uitvoering van de dienstverlening); zoals accountant en belastingdienst.
  Stichting JMW Racing & Training verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Stichting JMW Racing & Training daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Stichting JMW Racing & Training zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Stichting JMW Racing & Training treft technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Websites van Stichting JMW Racing & Training en andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Stichting JMW Racing & Training. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stichting JMW Racing & Training raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacybeleid

  Stichting JMW Racing & Training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Stichting JMW Racing & Training, Voorborch 26, 4335 AV Middelburg

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Op de website en online diensten van de website van www.jurwattel.nl welke onderdeel is van

Stichting JMW Racing & Training kan gebruik worden gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?

Op deze website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Ze bevatten kleine hoeveelheden informatie. Door middel van cookies kunnen wij een computer of mobiel apparaat herkennen bij terugkerend bezoek.

Cookies worden vaak gebruikt om websites te personaliseren en de gebruikservaring te verrijken. Door middel van cookies slaan we bijvoorbeeld voorkeuren (tijdelijk) op en bewaren we door u gemaakte keuzes. Daarnaast gebruiken we cookies om te zien welke webpagina’s mensen hebben bezocht en om te meten hoe effectief advertenties en zoekopdrachten zijn. Verder bieden cookies ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze websites, communicatie en producten kunnen verbeteren.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde “web beacons”. Dit zijn plaatjes die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Deze “web beacons” kunnen net als cookies worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers te volgen. We kunnen “web beacons” ook gebruiken in met HTML opgemaakte (dus niet platte tekst) e-mailings die wij versturen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld zien of een e-mail is geopend en of er op bepaalde links is geklikt. Indien u meer wilt weten over de werking van cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org(Engelstalig).

Stichting JMW Racing & Training gebruikt de volgende cookies:
1. Noodzakelijke cookies: deze zorgen ervoor dat u als gebruiker de juiste gegevens ontvangt van de server. Zonder deze cookies zijn bepaalde voorzieningen op onze website niet te gebruiken. 2. Prestatie cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze website, producten en dienstverlening optimaliseren.

Stichting JMW Racing & Training gebruikt op deze website noodzakelijke en prestatie cookies. Wanneer u niet wilt dat wij deze cookies gebruiken, dan kunt u deze in de instellingen van uw browser (internetprogramma) uitschakelen. Raadpleeg bij problemen de website van de fabrikant van uw browser.

Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten. Hoewel u deze website nog steeds kunt bezoeken, is het mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.
Uitzetten van cookies voor uw browser:

Internet Explorer (8 en verder)
Klik rechtsboven op de optie “Extra”

Kies ‘Internetopties’ > ‘Privacy’ > ‘Instellingen’ > ‘ Geavanceerd’
Hier kunt u de cookies uitschakelen of vragen om een bevestiging als er een cookie wordt geplaatst. Firefox (13 en verder)
Ga naar ‘Extra’ > ‘Opties’ > ‘Privacy’
Haal het vinkje weg bij cookies van websites accepteren.